Monografies del Museu de Ciències Naturals

ISSN: 1695-8950 | e-ISSN: 2385-4332 Aquesta revista pretén aixoplugar les diferents disciplines de les Ciències Naturals sota una mateixa publicació, amb vocació interdisciplinària i de síntesi.

Politica editorial

Les Monografies del Museu de Ciències Naturals publiquen treballs de certa entitat (més de 100 pàgines), sobre les diferents disciplines de les Ciències Naturals, amb vocació interdisciplinària i de síntesi.

Els treballs es publiquen en paper, i també poden ser publicats en CD en format PDF. Els autors reben gratuïtament 10 exemplars, quantitat sempre negociable, del volum en què ha aparegut el seu treball, i una còpia PDF.