Monografies del Museu de Ciències Naturals

ISSN: 1695-8950
e-ISSN: 2385-4332

Equipo editorial

Editores
Anna Omedes: aomedes@bcn.cat
Josep Mª Montserrat

Comité editorial
Yael Díaz
Joan Carles Senar
Vicent Vicedo

Secretaria de Redacción
Montserrat Ferrer: montseferrerf@telefonica.net

Asesoramiento lingüístico
Jordi Curell
Carolyn Newey