Monografies del Museu de Ciències Naturals

ISSN: 1695-8950 | e-ISSN: 2385-4332 Aquesta revista pretén aixoplugar les diferents disciplines de les Ciències Naturals sota una mateixa publicació, amb vocació interdisciplinària i de síntesi.

Equip editorial

Editors
Anna Omedes: aomedes@bcn.cat
Josep Mª Montserrat

Comitè editorial
Yael Díaz
Joan Carles Senar
Vicent Vicedo

Secretària de Redacció
Montserrat Ferrer: montseferrerf@telefonica.net

Assessorament lingüístic
Jordi Curell
Carolyn Newey