Monografies del Museu de Ciències Naturals

ISSN: 1695-8950
e-ISSN: 2385-4332

Editorial team

Editor in Chief
Anna Omedes: aomedes@bcn.cat
Josep Mª Montserrat

Editorial Board
Yael Díaz
Joan Carles Senar
Vicent Vicedo

Managing Editor
Montserrat Ferrer: montseferrerf@telefonica.net

Linguístic Advisers
Jordi Curell
Carolyn Newey